top of page

Działania w roku szkolnym 2012/13

Zasady poprawnego zachowania 1

Zasady poprawnego zachowania 1

Zasady poprawnego zachowania 2

Zasady poprawnego zachowania 2

Zasady poprawnego zachowania 3

Zasady poprawnego zachowania 3

Zasady poprawnego zachowani 4

Zasady poprawnego zachowani 4

Zasady poprawnego zachowani 5

Zasady poprawnego zachowani 5

Zasady poprawnego zachowani 6

Zasady poprawnego zachowani 6

Zasady poprawnego zachowani 7

Zasady poprawnego zachowani 7

Zasady poprawnego zachowani 8

Zasady poprawnego zachowani 8

Zasady poprawnego zachowani 9

Zasady poprawnego zachowani 9

Zasady poprawnego zachowani 10

Zasady poprawnego zachowani 10

Zasady poprawnego zachowani 11

Zasady poprawnego zachowani 11

Zasady poprawnego zachowani 12

Zasady poprawnego zachowani 12

Zasady poprawnego zachowani 13

Zasady poprawnego zachowani 13

Zasady poprawnego zachowani 14

Zasady poprawnego zachowani 14

Zadania, których się podejmujemy, wynikają z wnikliwej diagnozy środowiska szkolnego.

1.    Starannie opracowujemy plany pracy, kierując się zasadą, że SzPZ jest szkołą skutecznego i przemyślanego działania.

2.    W pracach nad realizacją zadań uczestniczą wszyscy nauczyciele, uczniowie  oraz  rodzice, którzy chcą z nami współdziałać.

3.    W każdym roku wybieramy do realizacji tylko jeden lub dwa cele priorytetowe, aby sensownie je zrealizować. W szkole promującej zdrowie nie ma akcyjności, ale systematycznie zaplanowana i monitorowana praca nad wybranym celem.

W  roku szkolnym 2012/2013 nadrzędnym celem działań szkoły są dwa zadania priorytetowe:

"Mój wygląd i zachowanie świadczy o mnie"

bottom of page