top of page

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

•Dbamy o  zdrowie fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu.

•Dbamy o zdrowie psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie. 

•Dbamy o zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

•Dbamy o zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

Zdrowa szkoła wychodzi na zdrowie

Nasza szkoła od zawsze dbała o zdrowie i dobre samopoczucie uczniów, jednakże realizujmy szczególnie dużo  działań związanych z promocja zdrowia, bowiem od  2010 roku dzięki naszym staraniom i dotychczasowym osiągnięciom jesteśmy na liście szkół kandydujących do Sieci Szkół Promujących Zdrowie województwa mazowieckiego.

 

Wg definicji ,,Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców”.

Mając na uwadze powyższe staramy się w jak największym stopniu zaszczepić w naszych uczniach prozdrowotne  nawyki, gdyż  jest to inwestycja, która zawsze się opłaca i przynosi szereg korzyści. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Szkoła Podstawowa w ŁadachTRZYMA FORMĘ!

W tym roku realizujemy m.in.  ogólnopolski program „Trzymaj formę, który  współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diet.

Chcemy być „zdrową szkołą”, która sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu fizycznemu, psychicznemu całej społeczności szkolnej.

 

Realizując projekt pragniemy, aby dzieci nabyły  umiejętność prowadzenia zdrowego stylu życia, poszerzyły  swoje wiadomości na temat zdrowego żywienia, umiejętności zbilansowania diety oraz rozumiały i pamiętały jak ważny jest  wpływ aktywności fizycznej na całokształt życia.

Mamy nadzieję, iż nasi uczniowie  będą wiedzieć, w jaki  sposób    utrzymywać zdrowy styl życia, nauczą się także świadomego dokonywania wyborów, zaś przy wyborze produktów spożywczych będą zwracać uwagę na etykietę.

Wszystkich zainteresowanych,  uczniów i rodziców zapraszamy na stronę internetową www.trzymajforme.pl. Bieżące informacje ukazują się  także na  stronie internetowej SP Łady.

bottom of page