top of page

Marsz z uśmiechem po zdrowie

W roku szkolnym 2013/14 realizację SzPZ rozpoczęliśmy od zorganizowania „Marszu z uśmiechem po zdrowie”. Było to pierwsze działanie z cyklu: „Ścieżka zdrowia z…” Udział w marszu wzięli uczniowie z rodzicami, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańcy gminy. Akcja była szeroko reklamowana w całej gminie. Oprócz adnotacji w prasie, internecie, zaproszeń imiennych, informacje nt. „Marszu z uśmiechem po zdrowie” przeczytać można było na  plakatach rozmieszczonych na terenie gminy Raszyn. Ścieżka zdrowia miała formę marszu  z kijkami NORDIC WALKING, który odbywał się z instruktażem i pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Uczestnicy mieli do dyspozycji profesjonalny sprzęt wypożyczony z naszej szkoły i Gminnego Ośrodka Sportu. Po skończonym marszu każdy otrzymał prezent w postaci jabłka i butelki wody mineralnej z naklejką reklamującą akcję, które zostały ufundowane przez sponsorów. Nauczycielom, którzy byli inicjatorami i organizatorami marszu, Pani Dyrektor GOS złożyła gratulacje i podziękowania za propagowanie aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania wolnego czasu, wręczając okazjonalne dyplomy.

bottom of page